Laskeutumissivuista puhutaan paljon. Sinäkin olet todennäköisesti törmännyt sanaa, jos olet etsinyt markkinointivinkkejä netistä suomenkielellä. Sana on suora käännös englanninkielisestä termistä “landing page”.

Laskeutumissivulla tarkoitetaan nettisivua – yhtä yksittäistä sivua – joka on tehty vain yhtä tarkoitusta varten. Laskeutumissivulla voi olla paljon sisältöä ja asiaa, mutta ne kaikki palvelevat yhtä tarkoitusta. Laskeutumissivulla ei ole ulkoisia linkkejä, eikä navigointia. Sivulle tulija yritetään pitää kaikin keinoin ko. sivulla siihen asti, kun hän on täyttänyt sivun alkuperäisen tarkoituksen.

Joskus laskeutumissivut luokitellaan kahteen ryhmään: myyntisivuihin ja opt-in-sivuihin. Opt-in-sivulla tarkoitetaan sivua, jossa pyritään saamaan asiakkaalta lupa lähettää hänelle jatkossa markkinointiviestejä sähköpostitse. Luvan saamiseen käytetään yleensä jotain ilmaista houkutinta, kuten pikaoppaan lataamista. Lataaminen edellyttää sähköpostin antamista, jolloin lataaja antaa markkinoijalle luvan lähestyä häntä jatkossakin annetuilla yhteystiedoilla.

Lisää myyntiä nettisivuilta

Lisää myyntiä nettisivuilta

Myyntisivu puolestaan on sivu, jolla myydään jotain. Myytävänä voi olla tuote, palvelu, jäsenyys, sovellus, tms. Myyntisivun tarkoitus on ainoastaan myydä.
Nettisivustoilla näkee paljon erilaisia sivuja, joissa esitellään yrityksen palveluja. Minun mielestäni näihin kaikkiin “esittelysivuihin” pitäisi suhtautua kuin myyntisivuun.

Miten myyntisivu eroaa esittelysivusta?

Ero myyntisivun ja esittelysivun välillä ei välttämättä ole kovin suuri. Erona saattaa vai olla asenne ja näkökulma, jolla suunnittelija on sivun laatinut. Jos pidät kirkkaana mielessä, että myyntisivulta täytyy saada kaikki tarvittava informaatio ostopäätöksen tekemiseen, mielelllään jopa ostamiseen.

Esittelysivuilta puuttuu usein, mm:

  • Hinta,
  • hyödyt,
  • asiakkaiden suositukset,
  • ostokehotus (call-to-action) ja
  • miten prosessi etenee, kun “tilausnappia” on painettu.

Esittelysivulta löytyy usein teknistä tietoa, vaikka muille jakaa. Tämä tieto on kuitenkin sellaista, minkä voisi jättää myyjälle kerrottavaksi, jos hyödyt ovat saaneet asiakkaan vakuuttuneeksi hyödykkeen tarpeellisuudesta.

Hyvältä myyntisivulta löytyvät kaikki ostopäätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot. Edullisimmissa ja yksinkertaisimmissa myyntiartikkeleissa kannattaa tehdä tilaaminen mahdolliseksi ilman myyjän tai asiakaspalvelijan apua.ilmaiset nettisivut
Pohditko nettisivujen tekemistä itse?

Lataa ilmainen pikaopas

Nettisivujen tekeminen on yllättävän helppoa.

Aloita lataamalla ilmainen Mitä jos tekisin nettisivut itse -pikaopas

Pin It on Pinterest

Share This