Kaipaako markkinointisi selkeää suuntaa?

Tee markkinoinnillasi todellisia tuloksia

Nettitehostin pelikirja™️

Asiakaslähtöinen ja tuloksellinen markkinointisuunnitelma

Selkeä ja helppokäyttöinen työkalu markkinointiosastollesi

Ilman selkeää suunnitelmaa ja tavoitteiden mittaamista markkinointisi sakkaa pahemman kerran. Suunnitelmaan perustuva Sisältömarkkinointi ohjaa asiakastasi, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan kohti kassaa. Kaiken lisäksi Pelikirjan avulla pienennät markkinointikulusi ja parannat tulostasi

Mikä on Nettitehostin pelikirja?

Nettitehostin Pelikirja on sisältömarkkinointisi dokumentointi – suunnitelma, ohjeistus ja mittari. Pelikirja pitää markkinointisi kurssissa ja tulosten avulla kuvioita on helppo jatkuvasti kehittää ja tuloksia parantaa.

Miksi tarvitset Pelikirjan?

Olet varmasti ymmärtänyt houkuttelevan sisällön merkityksen nykyaikaisessa markkinoinnissa. Ilman selkeää ohjeistusta ja dokumentointia sisällöntuotanto jää helposti merkityksettömäksi resurssien tuhlaukseksi.

Nettitehostin Pelikirjan avulla:

 • sisältömarkkinointi tukee liiketoimintaasi,
 • pystyt seuraamaan tavoitteiden toteutumista,
 • kehität markkinointia tulosten – ei luulojen – perusteella ja
 • voit helposti ulkoistaa osia sisältömarkkinoinnistasi.

Suunniteltu sisältömarkkinointi parantaa onnistumista

Suomalaisen tutkimuksen mukaan sisältömarkkinoinnin suunnitelmallisuus parantaa yritysten tyytyväisyyttä sisältömarkkinoinnin tuloksia kohtaan. Kaikista sisältömarkkinointia tehneistä yrityksistä 52 % on sisältömarkkinointiin erittäin tai melko tyytyväisiä. Sisältömarkkinointinsa dokumentoineista yrityksistä yli 72 % on erittäin tai melko tyytyväinen sisältömarkkinoinnin tuloksiin. (Sisältömarkkinointi 2016 -tutkimus. Aller media oy.) Sisältömarkkinoinnin pelikirjalla onnitumismahdollisuus nousee lähes 40 %. Sisältösuunnitelman tehneillä yrityksellä oli myös paljon vähemmän vaikeuksia budjetoinnissa kuin muilla sisältömarkkinointia tehneillä.

%

Sisältösuunnitelman tehneistä yrityksistä 72 % pitää sisältömarkkinointia tehokkaana.

Kenelle Pelikirja sopii?

Nettitehostin pelikirja on välttämätön jokaiselle yritykselle, joka haluaa tehdä tuloksellista sisältömarkkinointia. Erityisesti sisältömarkkinoinnista hyötyvät

 • asiantuntijayritykset ja
 • yritykset, jotka myyvät monimutkaisia ja hintavia tuotteita tai palveluita.

Nettitehostin pelikirja™ sopii yrityksellesi, jos:

 • et tiedä, mistä internetmarkkinoinnissa pitäisi aloittaa,
 • markkinointi-ideasi ovat lopussa tai
 • markkinointisi on tuloksetonta (tai tuloksia ei tällä hetkellä mitata).

Erityisesti voit hyötyä sisältöstrategiasta, jos olet kyllästynyt perinteisen markkinoinnin tehottomuuteen.

Mitä Nettitehostin pelikirja sisältää?

Nettitehostin pelikirja pitää kansiensa välissä, mm:

 • kertauksen liiketoimintastrategiastasi (missio, visio, jne.)
 • tiivistelmän koko markkinointisi ydinsanomasta,
 • kohderyhmiesi profiloinnin,
 • tarpeeseesi sopivien julkaisukanavien määrittelyt (esim. blogi, Facebook, Twitter, YouTube, jne.),
 • vastuualueiden määrittelyn,
 • tuotanto- ja julkaisukalenterit sekä
 • tavoitteet ja niiden seurannan.

Nämä kaikki yksiin kansiin painettuna ohjeistuksena henkilökunnallesi sekä apuna sisällöntuotannon ulkoistamisessa.

Hinta

Nettitehostin pelikirjan hinta on 8900 euroa + arvonlisävero.

Entä käytännössä?

Varaamme aikaasi kahteen puolen päivän työpajaan, jossa suunnittelemma kanssasi Pelikirjan sisällön. Me puhtaaksikirjoitamme ja teemme taiton. Toimitamme sinulle pdf-tiedoston ja 2 painettua kirjasta yrityksesi tai yhteisyökumppanisi käyttöön.

Kuinka tilaat?

Ota yhteyttä Janne Ansaharjuun ja kysy Nettitehostin Pelikirjasta: puhelimitse 040 707 9839 tai sähköpostitse janne.ansaharju@nettitehostin.fi

Pin It on Pinterest

Share This